வட்டார செயல்பாடுகள் புகைப்படங்களாக உங்கள் பார்வைக்கு

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

Sunday, 11 November 2012

TAMIL MURASU NEWS 10.11.12 ABOUT TAMILNADU THODAKAPALLI ASIRIYAR KOOTTANI RESOLUTION

--
பார்வை :www.testfnagai.blogspot.com
அன்புடன்

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி
நாகப்பட்டினம் மாவட்டக்கிளை

DAILY THANTHI NEWS 11.11.12 ON KOOTTANI RESOLUTION ABOUT AIDED SCHOOL POSTING WITHOUT TET.jpg

--
பார்வை :www.testfnagai.blogspot.com
அன்புடன்

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி
நாகப்பட்டினம் மாவட்டக்கிளை

RESOLUTIONS OF TAMILNADU THODAKAPALLI ASIRIYAR KOOTTANI -NAGAPATTINAM DISTRICT BLOCK SECRETARIES MEETING

--
பார்வை :www.testfnagai.blogspot.com
அன்புடன்

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி
நாகப்பட்டினம் மாவட்டக்கிளை